Hana Špačková

[sp_koren.png]
Hana Špačková

Hana Špačková

Místostarostka, pedagožka,
zakladatelka centra Mraveniště,
47 let

„Chci potkávat šťastné a spokojené děti, které mají kvalitní podmínky pro svůj rozvoj.“

Město, kde žiji, miluji. Zajímá mne vše, co se tu děje, ale ještě víc mne baví být u toho, když se rodí nová myšlenka, jak naše město vylepšit, zpříjemnit obyvatelům prostředí, zavést užitečnou službu nebo pomoct potřebným, a posléze se na všem osobně podílet. Zajímá mne, jak mí sousedé žijí, jaké mají vztahy. Chci zúročit mé 12 leté zkušenosti v zastupitelstvu a svému městu pomáhat se dál rozvíjet. Síly bych ráda soustředila především do práce pro děti a mládež. Chtěla bych pokračovat v rozšiřování kapacity mateřských škol, dále pracovat na zkvalitňování podmínek pro vzdělávání na základních školách a chci i nadále hájit zájmy dětí a mládeže, a to i v oblasti volného času, sportu a kultury. Tým Klidného města mě po čtyřleté velmi pozitivní zkušenosti přesvědčil o tom, že je to ta správná „parta“, která s naprosto profesionálním přístupem úspěšně zvládala v prvním čtyřletém volebním období všechny problémy a vedla město kupředu a Říčany podle mne doslova „rozkvetly“. Se svými kolegy moc ráda budu v započaté práci pokračovat a nadále spolupracovat.

V Říčanech žiji od raného dětství, již léta se pokládám za patriota a za „říčaňáka“. Mám 3 děti (Veronika 24, Petr 16, Jakub 10 let), 14 let jsem byla vdaná, manžel zemřel. Již 11 let žiji s mým druhým životním partnerem. Celý život pracuji jako pedagog a věnuji se volnému času dětí a mládeže, působila jsem na1.základní škole a především na ZŠ Bezručova v Říčanech. Při svém působení na radnici v letech 2010 - 2014 jsem měla ve své gesci oblast školství, kultury a sportu a tuto práci jsem dělala velmi ráda, proto bych chtěla i dále pokračovat. Jsem hrdá na to, že jsem před 15 lety založila a vybudovala Mraveniště, centrum volného času a tolik let toto centrum nabízí říčanským dětem vhodné využívání volného času.

< Zpět