Martin Gebauer

[sp_koren.png]
Zdeněk Hraba

Martin Gebauer

Finanční ředitel, zastupitel
města, 44 let

„Slíbili jsme zodpovědné hospodaření a to jsme splnili. V dalším volebním období bude potřeba na tuto práci navázat, abychom stabilizaci městských financí dokončili.“

V končícím volebním období jsem se jako zastupitel a předseda finančního výboru věnoval především městskému rozpočtu a financím města. Podařilo se finanční situaci města stabilizovat, zefektivnit výběrová řízení, přejednat nevýhodné dodavatelské smlouvy a domluvit s bankou lepší podmínky úvěrů. Město nebylo dále zadluženo ani jednou korunou dluhu a nedošlo k žádnému prodeji městského majetku. Pokud budu zvolen, chci se dále zasazovat o zdravou finanční situaci města, transparentní hospodaření a nacházení dalších prostředků na investiční záměry, opravy komunikací a ekologické projekty.

Jsem otec dvou dcer a syna, v Říčanech žiji 11 let. Pracuji jako generální ředitel významné telekomunikační společnosti. Přes deset let jsem pracoval ve vedoucích finančních funkcích v oblastech nemovitostí a hotelnictví. Předtím jsem pracoval v mezinárodní auditorské firmě Ernst & Young, jednak v Česku a také v USA. Vystudoval obor ekonomika a řízení stavebnictví, diplomovou práci jsem obhajoval na City University of London. Mám také složeny zkoušky certifikovananého účetního znalce ACCA ve Velké Británii.

< Zpět