Michal Mrázek

[sp_koren.png]
Michal Mrázek

Michal Mrázek

Odborný lékař, radní a zastupitel
města, 48 let

„Chci důstojné stáří pro říčanské občany.“

V minulém volebním období, kdy jsem byl zvolen radním, se přede mnou otevřela možnost pomoci našim občanům ze své pozice v oblasti zdravotní a sociální. Mou snahou mimo jiné bylo zlepšit život těch starých a nemocných občanů, kteří potřebují trvalou pomoc druhé osoby. Podařilo se nám pomocí veřejné sbírky, města a sponzorů získat finanční prostředky na velmi potřebný projekt a to denní stacionář. Mám velkou radost, projekt je ve fázi výstavby a věřím v brzké slavnostní otevření. I nadále bych chtěl pomáhat tam a těm, kteří to budou potřebovat.

V Říčanech žiji od roku 1989, to je již více než 25 let. Narodil jsem se v Praze, vystudoval jsem FVL UK v Praze a promoval jsem v roce 1990. Pocházím z lékařské rodiny, maminka byla lékařkou a vysokoškolským pedagogem. Po vojně jsem nastoupil krátce na ARO oddělení nemocnice v Benešově a po té se již trvale věnuji svému současnému oboru odborného lékaře ORL. Deset let jsem pracoval a operoval na ORL oddělení benešovské nemocnice a po té jsem se vydal cestou soukromé lékařské praxe /Říčany, Sázava, Zruč/. Jsem ženatý, moje manželka je odborná oční lékařka zde v Říčanech. Radost mně dělají syn Marek a dcera Michaela. Mezi mé koníčky patří, kromě práce a mé rodiny, tenis, lyžování, rybaření a nově pronikám do práce včelaře. Nabízím pracovitost, slušnost, úctu ke stáří a díky své profesi i přehled v otázkách zdravotnictví.

< Zpět