Zdeněk Hraba

[sp_koren.png]
Zdeněk Hraba

Zdeněk Hraba

Vysokoškolský pedagog,
advokát, radní, 39 let

„Město musí zajistit bezpečnost svých
obyvatel a ochranu jejich majetku.“

Říčany se od roku 2010 výrazně proměnily. Značný nárůst počtu sportovních a společenských spolků, klubů i neformálních aktivit svědčí o tom, že Říčany jsou příjemným místem pro život. Pozvedla se úroveň objektů ve vlastnictví města, jako je Kulturní centrum Labuť, rekonstruuje se sportovní hala, rekonstruují se hřiště, opravují se silnice a ulice. Bohužel s rostoucím životním komfortem obyvatel se Říčany stávají stále častěji cílem nájezdů zlodějů a město trpí projevy vandalismu a narušování veřejného pořádku. Povinností města je využít všechny možné prostředky a nástroje a své občany a jejich majetek ochránit.

Má rodina žije v Říčanech po celé generace a stejně tak doufám, že i mé děti budou hrdé na to, že žijí v Říčanech. Jsem absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze (1998 – Ing.) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2001 – Mgr., 2003 – JUDr. , 2011 – Ph.D.) a pracuji jako advokát a odborný asistent a tajemník na katedře národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

< Zpět