Kandidáti KM do zastupitelstva

[sp_pruh_kandidati.png]
Martin Kupka

Ing. Martin Kupka CSc. (20)  

Ekonom,
56 let

Malý kruh je stejně nekonečný jako velký... (G. K. Chesterton)

Celý svůj profesionální život se zabývám velkou (= makro) ekonomií. Studoval jsem ji, vyučoval jsem ji, pracoval jsem s ní ve službách státu, soukromých firem i neziskových institucí. Stále silněji si přitom uvědomuji, jak se za všemi těmi miliardami korun, miliony osob a průměrnými hodnotami ukazatelů, s nimiž makroekonomie pracuje, skrývají osudy konkrétních lidí: jejich obavy i touhy, rozhodnutí motivovaná snahou o dosažení lepší a šťastnější budoucnost ...

Abych se na tomto všeobecném úsilí o zkvalitnění životních podmínek mohl podílet o něco konkrétněji než dosud, rozhodl jsem se před osmi lety poprvé vystoupit z anonymity a kandidovat do zastupitelstva v obci, kde se svojí rodinou již dlouho žiji. Kandidoval jsem tehdy – stejně jako dnes – za subjekt, jehož vize správy věcí veřejných je mi blízká. Jsem pevně přesvědčen, že na komunální, stejně jako na celonárodní, úrovni neexistuje žádná lepší alternativa než udržitelný rozvoj. Transparentní správa věcí veřejných, rozpočtová disciplína, promyšlené investice do infrastruktury, péče o kvalitu životního prostředí, a – nikoliv jako poslední – rozhodování v obecním zájmu s horizontem významně přesahujícím termín příštích voleb, to vše jsou hodnoty blízké mému srdci. V rámci svých schopností a časových možností jsem připraven napomáhat jejich prosazování i v nastávajícím volebním období.

< Zpět