Klidné město a Školství

[sp_michalicka.png]

[image/skolstvi.jpg]

• Další rozšíření kapacity základních a mateřských škol

• Kvalitnější vzdělání za evropské peníze

• Podpora výuky jazyků, umění a sportu

Říčany čeká další rozšiřování školské infrastruktury. Postavíme nový školní komplex pro první stupeň 1. ZŠ Říčany, ovšem za třetinovou cenu školy U Říčanského lesa. Patnáctitřídní komplex s hřištěm vybudujeme v centru města – na Komenského náměstí.

Prosadíme výstavbu nové sportovní mateřské školky pro 120 dětí v lokalitě u Větrníku. Na oba projekty chceme cíleně  získat finance z evropských zdrojů.

Budeme usilovat o posílení jazykové přípravy dětí s využitím rodilých mluvčí. Dáme ještě větší prostor kreativitě našich dětí – podpoříme další rozvoj ZUŠ, ale také dalších uměleckých spolků na území města (tanečních, výtvarných nebo divadelních).