Vážení sousedé, spoluobčané v Říčanech!

Letošní rok je velmi významným svátkem pro naši zemi, slavíme 100 let od založení vlastního svobodného, demokratického státu – Československa. Je to také rok, ve kterém budete mít opět základní občanské právo rozhodnout o složení městského zastupitelstva na další období.

Odpovědnost za správu vlastního města, právo na smysluplnou diskuzi, možnost ovlivňovat kvalitu života ve vlastní obci – to byly stěžejní hodnoty, na kterých uskupení Klidné město před více než deseti lety vzniklo a díky vám získalo ve volbách 2010 a 2014 mimořádnou podporu. Desítky lidí pod hlavičkou Klidného města se tuto důvěru celých osm let usilovně snažilo proměnit v pozitivní změnu Říčan. Naše město se díky tomu masivně zbavilo dluhů, pečlivě a transparentně hospodaří, lidé se přímo podílejí na chodu města a spolurozhodují o jeho celkovém směřování i drobných projektech, které přinášejí radost právě vám či vaší ulici.

V době, kdy jsme se na tuto cestu vydali, to bylo jiné. Realizovaly se a připravovaly masivní stavební projekty, bez ohledu na stav infrastruktury a bez ohledu na názory občanů. Město se nerozvíjelo, chyběla jasná vize, mezi těmi nahoře a dole byla hráz. My jsme přinesli změnu. Kvalita života ve městě roste, peníze se investují do širokého spektra projektů – od rekonstrukcí silnic po rozsáhlé výsadby zeleně. O podobě nové výstavby se aktivně a otevřeně debatuje, organizují se transparentní architektonické soutěže, veřejná projednání, ankety či referenda k rozvoji města. Jsme hlavní silou, která brzdí velké developery doslova ze všech koutů světa.

Přesto si však stále nemůžeme říci: Máme hotovo! Město stále tíží nejen dopravní problémy (tranzit kamionů či problematické parkování), ale rovněž stálý nedostatek míst ve školách či nedostatečná infrastruktura. Nejsme ale z těch, kteří by utíkali před zodpovědností. Naopak! Jasně jsme ukázali, že umíme problémy řešit a vyřešit. Komunikujeme, umíme oslovit správné odborníky. A hlavně, prioritou pro nás jsou pouze ŘÍČANY. Samozřejmě zasazené do kontextu kraje a země, ve které žijeme. Ale bez vlivu centrálních stranických vedení, jejich názorů, partikulárních zájmů a lokálních kšeftíčků. Nechceme být součástí celostátních politických stran, chceme zůstat zodpovědní pouze vám, NEobyčejným lidem z Říčan. Proto jsme letos opět sbírali vaše podpisy v petici, abychom se do voleb vůbec kvalifikovali. A děkujeme vám za ně!

Jsme tu! Připraveni ucházet se v nadcházejících volbách opět o vaše hlasy, odhodláni opět pracovat ve prospěch Říčan. Jsme lidé s vášní pro naše město!

Klidné dny v klidném městě vám přejí
Vladimír Kořen a Vladimír Polánský

Video - Klidné město

Novinky z klidného města

Dnes jsme dnes podali na MÚ v Říčanech kandidátní listinu hnutí Klidné město! Opět vám nabízíme velmi pestrou paletu osobností. Lidí,... < číst více >

Po zkušenostech ze dvou předchozích volebních období se zastupitelé za Klidné město a jeho sympatizanti v únoru 2018 shodli, že pro n... < číst více >

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků po boku vašich blízkých a hodně úspěchů a splněných přání do nového roku!

< číst více >