S čím jsme šli do předchozích voleb?

[sp_pruh_program.png]

Chceme se zaměřit na nejpalčivější problémy Říčan. Chceme zklidnit stavební rozvoj města, chceme rozumněji hospodařit, zbavit město dluhů. Chceme zlepšit infrastrukturu – školskou, dopravní i sportovní.

Říčany mají tradici příjemného místa k bydlení. To není samozřejmost a už vůbec se nelze spolehnout na to, že to tak bude vždy. Stačí se podívat, jak se ve velkém zastavují pole na okrajích města i pozemky v centru. Infrastruktura města už dlouho nedostačuje.

Základem nápravy i dalšího rozvoje je kvalitně zpracovaný uzemní plán. Chceme provést jeho důkladnou revizi a uskutečnit některé zásadní změny, dokud je to možné. Nesmí již docházet k nekontrolované spekulativní zástavbě. Před schválením všech rozvojových projektů je třeba udělat odpovídající studie zátěže, aby výstavba odpovídala kapacitě dopravních či inženýrských sítí, ČOV, životnímu prostředí atp. Novou výstavbu nechceme zastavit, ale uklidnit tak, aby byla zachována kvalita života ve městě.

Chceme zachovat nezastavěné plochy v centru města pro veřejnost

Pozemky a budovy v centru jsou nejcennějším majetkem každého města. V Říčanech figuruje v současnosti velká část strategických budov a pozemků jako zástava úvěrů a několik významných budov bylo během posledních let prodáno. Přitom chybí občanská vybavenost, prostory pro kulturu, apod.

Budeme preferovat občanskou vybavenost před bytovou výstavbou, budeme rozvíjet oddechové zóny a zeleň. Necháme zpracovat architektonické studie využitelnosti klíčových oblastí, abychom zajistili kvalitní zázemí především pro stávající obyvatele (Komenského náměstí, budova kina). Každý pozemek v majetku města musí přinést nejen finanční užitek, ale hlavně zvýšit kvalitu života v Říčanech.

Chceme zabránit budoucímu zastavění oblasti Marvánku

Okolí Marvánku je největší souvislou zelenou odpočinkovou plochou pro celé „dolní“ Říčany. Urbanisticky je to jedna z nejcennějších oblastí vůbec. Současný návrh ÚP s územní rezervou dává příliš velké naděje majitelům a developerům, že okolní pozemky budou změněny na stavební.

Budeme prosazovat úpravu návrhu územního plánu tak, aby bylo ponecháno celé území pro rekreační využití a volnočasové aktivity. Je třeba řešit také majetkové otázky u pozemků v těsné blízkosti rybníka, aby byl možný rozvoj oblasti.