Kandidáti KM do zastupitelstva

[sp_pruh_kandidati.png]
Markéta Hubínková

Mgr. Markéta Hubínková, DiS (21)

Vedoucí programu primární prevence a dopravní výchovy
pro děti, 32 let

Chci město plné života, zábavy, vstřícnost od vedení města i v podpoře kreativity jednotlivců i skupin.

Žít v Říčanech je skvělé, mnoho se toho daří, mnohé se plánuje a já bych chtěla být u toho! Zajímá mě oblast školství a volnočasové práce s dětmi – jak na úrovni sportu, tak i ekologie – pobyt v přírodě a sféra umělecká. Chtěla bych v Říčanech pomoci vytvořit Dům dětí a mládeže, umožnit všem dětem realizovat se a najít si to, co je baví a v tom dále rozvíjet. Velkou oblastí, i vzhledem k mojí profesi, je prevence rizikových jevů (drogy, šikana, nástrahy internetu apod.). Další velkou oblastí je sport a rozvoj cyklistiky ve městě – to souvisí i mou prací lektora dopravní výchovy.

Narodila jsem se v Českém Brodě. Celý život žiji v Říčanech. Po vystudování VOŠ pedagogické a sociální jsem dokončila magisterské vzdělání na 1. LF UK v Praze, obor adiktologie. Přes praxe a stáže v různých humanitních oborech jsem zakotvila v prevenci. Nyní již 9 let pracuji v neziskové organizaci Cesta integrace v Říčanech na pozici vedoucí a lektor primární prevence a dopravní výchovy, dále jako vedoucí Občanské poradny. V rámci práce organizujeme akce pro děti i veřejnost. Působím také jako lektorka výuky klavíru (9 let studium na ZUŠ Říčany). 0d dětství jsem členem Skauta (jak na úrovni člena, tak i vedoucího oddílu), který mi dal všeobecný rozvoj, kritické myšlení a mnoho přátel.

K mým zájmům patří vše, co dělám: sport, hudba, cestování, práce s lidmi, příroda.

< Zpět