Jsme sousedé, jako vy!

[sp_pruh_program.png]

Jsme sousedé, jako vy!

Nebudeme obětí bezohlednosti!

image/1_sousede.jpg

 

• Územní plán bude stále usměrňovat výstavbu.

Město chceme dále harmonicky rozvíjet. Nedovolíme postavit nic, co by snížilo kvalitu života či hodnotu vašich sousedících nemovitostí

 

• Říčanská infrastruktura je hlavní prioritou.

Udržíme etapizaci výstavby, přednost má budování infrastruktury pro stávající obyvatele. Všechny říčanské domy musí mít v roce 2030 vodovod, kanalizaci a kvalitní silnice.

 

• Podpoříme rekonstrukce a opravy.

Hlas pro nás je hlasem pro obnovu zanedbaných staveb nejen v centru Říčan a pro ohleduplnou výstavbu v prolukách.

 

TEDY? CO PRO VÁS KLIDNÉ MĚSTO UDĚLÁ?

NEDOPUSTÍ MASOVOU VÝSTAVBU.
NEDOPUSTÍ ZASTAVĚNÍ ZELENÝCH PLOCH VE MĚSTĚ.
OPRAVÍ VELKOU ČÁST SILNIC A CHODNÍKŮ.