Jsme sousedé, jako vy!

[sp_pruh_program.png]

Jsme sousedé, jako vy!

Společně nebudeme obětí bezohlednosti!
• Územním plánem budeme i nadále výstavbu mírnit.

Chceme město a počet jeho obyvatel rozvíjet harmonicky, ne chaoticky. Nepostavíme vedle vašich domů nic, co by vám snížilo kvalitu života či hodnotu vašich nemovitostí.


• Budeme trvat na finančním příspěvku developerů.

Podnikatelé musí nést část nákladů na městskou infrastrukturu, především pak u staveb, které jsou „na kšeft“.


• Zaručíme vám spravedlivá povolení.

Město a úřad nebude nikoho a nikdy zvýhodňovat při povolování staveb či jiných projektů – žádné obálky, žádné protislužby, všem rovné podmínky.


ŘÍKAJÍ JINÍ TO SAMÉ? ZEPTEJTE SE JICH:

1. Proč nehlasují pro omezení velkých projektů?
2. Pro koho navrhují čistírnu odpadních vod s kapacitou 27 000 obyvatel?
3. Proč největším místním developerům sami kreslí nové projekty?