Milujeme přírodu, jako vy!

[sp_pruh_program.png]

Milujeme přírodu, jako vy!

Jak se do lesa volá, tak se z lesa...

image/5_milujemeprirodu.jpg

 

• Vytvoříme zelený pás kolem Říčan.

Naší prioritou zůstává výsadba v prstenci kolem města jako přirozená bariéra hluku a smogu. Dokončíme obnovu míst poškozených kůrovcem.

 

• Voda je nezbytnou součástí života.

Posílíme zdroje pitné vody – vybudováním přivaděče ze Želivky i obnovou našich vrtů u Rokytky. Podporujeme lepší hospodaření s dešťovou vodou – remízky, tůně, mokřady, "bezúdržbové louky". Nový vodní prvek přibude i na náměstí.

 

• Chceme žít v zeleném městě.

Připravíme další parky, louky, pikniková místa a zahrádky. Spolu s vámi rozdělíme travnaté plochy na estetické a květnaté (bezúdržbové).

 

TEDY? CO PRO VÁS KLIDNÉ MĚSTO UDĚLÁ?

DOKONČÍ ZELENOU BARIÉRU KOLEM MĚSTA.
DOSTANE VODU KE VŠEM ŘÍČANÁKŮM.
PODPOŘÍ VZNIK KOMUNITNÍCH ZAHRÁDEK.