Žijeme Říčany, jako vy!

[sp_pruh_program.png]

Žijeme Říčany, jako vy!

Společně chceme žít v bezpečném a živém městě!
• Bezpečné město je základem.

Zaměříme se na drobnou kriminalitu (krádeže kol, vandalismus, sprejerství) a rušení nočního klidu. Posílíme dopravní výchovu dětí i protidrogovou prevenci.


• Živé město s komplexní nabídkou obchodů a služeb.

Budeme podporovat dobré projekty k oživení náměstí a hlavních říčanských tříd. Obchody, služby, volný čas – pro všechno je v Říčanech dostatek prostoru.


• Čisté a upravené město.

Spustíme nový program na úpravu stanovišť tříděného odpadu v ulicích. Budeme dbát na estetiku veřejného prostoru a kvalitu městské architektury.


ŘÍKAJÍ JINÍ TO SAMÉ? ZEPTEJTE SE JICH:

1. Proč kritizují bezpečnostní kamery v ulicích, když pomáhají razantně snižovat kriminalitu ve městě?
2. Proč využívají finanční podporu od majitelů heren vydělávajících na hracích automatech?
3. Proč blokovali oživení náměstí přemístěním knihovny do Teršípova domu?